Osvrti

TEZA; OVAJ RAT NEĆE SASVIM ZAVRŠITI BEZ PORAZA KAPITALIZMA OVE EPOHE

Ovaj rat neće svršiti preko koljena, neće svršiti na bojnom polju, i svijet će izgledati sasvim drukčije kad taj rat završi. Ovo je početna točka mog predviđanja u koje sam poprilično siguran, ali to ne treba nikome značiti nešto posebno da je netko nešto siguran, vidite da je svijet pun luđaka koji su nešto sigurni. Moramo biti svjesni i da su Zapad i ova Rusija jedna simbiotička cjelina u kojoj je Rusija negativac, jest negativac, ali je i negativac jer svijet predvođen zapadom tako funkcionira. I da je Putin kao ono što jest i predstavlja trebao kapitalu koji vlada svjetskim zakonitostima epohe koju živimo. Iz ovoga će svijet izaći ne samo porazom Putina, nego i tih zakonitosti- svijet će morati stupiti u vrst socijalističkog društva, naravno da ne onog iz vremena željezne zavjese.

Ovaj rat će stati iznutra, porazom jednog globalnog sustava zakonitosti odnosa kapitala i geopolitike, Rusija je danas slična Njemačkoj u 1914., elita je nezadovoljna raspodjelom svjetske moći, a zapravo je Putin eksponent onog kapitala koji stoji i iza druge zaraćene strane, ovo nije nego labuđi pjev jednog koncepta zarade na energentima i oružju.

Besmisao ovog sukoba, činjenica da svijet međunarodne politike nije bio kadar spriječiti niti zaustaviti kanibalski pohod svog dežurnog luđaka, to ruši svaku vjeru u civilizaciju temeljenu na financijskoj moći koja se preoblači u teorije zavjera, nacionalizme i druge hranilice za one koji trebaju biti glupi, raditi, plaćati karticama, i ..evo, ginuti na tisuće i tisuće, da bi se na tome zarađivalo.

Realno, situacija je strukturalno slična kao u doba prvog svjetskog rata, ustaljeni modus vivendi kapitala je zašao u slijepu ulicu.

Sadržajno, da, kraj ovog ludila je poraz kapitalizma ovog vremena, i neki švedski model socijalizma je jedini putokaz za vrijeme nakon što se ovaj čir povijesti istisne.

Ukrajina, pa i Poljska i dalje na zapad do Wall Streeta, tako i Rusija, morat će se dubinski resetirati. Svijet će morati biti manje interesan, više planski, više socijalno osjetljiv i pravičan. Ili će nestati.

O autoru

Vanja Zlatović

Vanja Zlatović

Dodaj komentar

Kliknite ovdje za dodavanje komentara