Hrvatska Osvrti

AKO NE BUDE ŠTITIO OD EKSPLOATACIJE, I BAVIO SE USPOSTAVOM NAKAZNE SLOBODE PRISTAJANJA NA NAJGORU SOCIJALNU EKSPLOATACIJU, FEMINIZAM NEMA SVRHE

Feminizam mora htjeti spriječiti eksploataciju žena, ne štititi njihovo pravo da budu eksploatirane “jer su se tako dogovorile”, sa svodnicima (što je ilegalno), sa kupcima djece u surogat majčinstvu (što je ilegalno), ili sa kupcima vlastitih organa (što je ilegalno). Feminizam koji bi se borio za slobodu biti eksploatiran i u većoj mjeri nego je sad dopušteno, pa se hvalio da je time pružio ženama neku slobodu odlučivanja….slaba je to stvar.

A čini se upravo drukčije, liberalizam najtvrđeg tipa se samoproglasio apostolatom  slobode, čak dijelom i feminizmom, pa se zgraža i proglašava ono što je srž svega, a to je ravnopravnost i zaštita žena, fašizmom i reakcionarnim djelovanjem. Čak im odriče i pojam spola i kuje nove oblike i identitete, on rastače samo postojanje žene, i pretvara ih u osobe koje menstruiraju. Začahurio se u jedan nakazni pojam slobode koji puritanski brani do te mjere da…. da se sam kapitalistički, ali bar donekle zakonit ,društveni mainstream njemu čini nedovoljno tvrd i sirov prema ženama, pa zagovara onaj status ženama  koji je i u njemu zabranjen.

Ne bude li lijev, odlučan, bude li se bavio izmišljanjem novih identiteta koji ..konačno bude li smatrao da je cilj da na Olimpiskim igrama, bivši muški dizači utega čarobnim štapićem pretvoreni u žene, osvajaju medalje….bavite se time da ova žena, ne osoba nego žena, ne mora i ne može prodati bubreg. Sve drugo je besmisleno. Naravno da su to ciljevi i svakog poštenog muškarca, jer tko bi živio u društvu, još gorem od ovog.