Kategorija - Svijet

Svijet

kurdi- sad sam uz vas

najveći propust teoretičara bipolarnog svijeta ali i posve kontroliranog svijeta, počiva na predmnijevi o sposobnosti vladanja saveznicima, niti al capone niti...