Kategorija - Hrvatska

Featured Hrvatska

HOD ZA ŽIVOT

Pričao mi je moj stari, kako je kad se gradila Peruća, bio u planini jedan stari župnik koji bi s magaretom obilazio stare i nemoćne i nosio im kruh, sir...