Kategorija - Hrvatska

Hrvatska

RED PLAVE VREĆICE

Ljudi više vole, ili bar lakše podnose da ne vole…one koji kradu i ne kažnjavaju, nego one koji ne kradu a kažnjavaju. Ne samo “u hrvackoj”...