Featured Uncategorized

JESU LI HRVATI STARIJI OD 30g, ROĐENI “U STANOVITOM ROPSTVU” …kako kaže ministar vanjskih

Pa, prvo, u stanovitom ropstvu jesu Hrvati živjeli i prije 1990. ali stoji taj prevladavajući personalni kontinuitet stranke kojoj ministar pripada i Saveza komunista Hrvatske, koji je do te mjere tijesan… da su se iz tog ropstva više oslobodili  robovlasnici, a tek manje spretno je to bilo za veći dio robova. Ako stoji da je ono bilo, stanovito ropstvo, a ovo je, valjda, stanovita sloboda. Ali to je stari instrumentarij operetnog hrvatstva, onih svih  hebrangovština, Kolinde i jogurta kojih nije bilo jer Beograd nije dao da Hrvati jedu više nego jednu vrst jogurta i boljševički kefir. Problem je da se iz onog ropstva nije više odlazilo nego iz stanovite  slobode, a da se krv stjecanja te slobode već, ipak, trebala osušiti, pa i ovo ne bi trebala poslije tri decenije, biti stožerna tema. Tako su, ljudi, valjda bili ogrezli u stanovito ropstvo, da su manje odlazili, a i robovlasnici su manje zaduživali državu.
Drugo, ono što smo, mi robovi, tada sagradili, nakon uspostave stanovite slobode, pograbiše naši, i mnogi  propadoše, pa su mahom to uzeli opet… sada više ne oni robovlasnici, nego novi, a ovi, stanoviti, između su uzeli proviziju.
U tom stanovitom ropstvu, se išlo u crkvu, makar učiti klavir. Pa i na stanovito more, pa i na faks, evo i on. Bio je tiši Kuharić, ali bio je tiši i “Moja mala ostaj kod ovaca”, da se ubiješ, i Zagreb je bio više “Zapad”, i robovi su prije došli na red za pretrage, a nisu morali privatno ići u klinike ovih koji su ih odgađali u ime naroda i partije stanovitog robovlasništva.
A i za uspostavu stanovite slobode, izginulo je više prijašnjih stanovitih robova, koji se i nisu omastili stanovitom slobodom, pa bi parafrazirao Antu Paradžika – “komunisti su krali malo, oni su ipak imali neki moral, mora si bit crven ali bila je neka disciplina”.
Ali živjela nam slobodna Hrvatska, mi smo krivi za sve što nije dobro, a ne drugi. Jedino… što, koliko se tada tvrdilo – e kad dođe komunizam, ovo je samo priprema, onda će biti baš svima. A on kaže da je .. ma samo je jedno bitno, prestanite nas oslobađati. To je jedino potrebno. Rat je gotov, imovinske kartice su na stolu, a čim je neko oslobađanje, tko na večeru ide na biciklu, na doručak ide u Audiju. A kad je duže mir…. onda je to ipak malo sporije, pa si cvjećar, kao Todorić, i dobro ti je. Prodaješ cvijeće, ljeti se kupaš, živiš nekako.
Ja vjerujem u ljevicu, u Hrvatsku, i da, u toj ljevici (u sadržaju, nije naziv ključan), da je put , i da će biti dobro. Ali čim se vraćamo u stanovite teme, kako je nekad bilo loše… to svaki keramičar radi, pita za glazuru  “pa tko vam je ovo radio”. Ali ne poslije 30 godina.

Pustite ropstvo, ministre. Guraj sad za naše, da se u školama Slavonije bar ima po a, b, i c, razred. Kao u stanovitom ropstvu. 

photo jutarnji