Uncategorized

1/4 osvrta: crtica odgovora na pitanje što nas sve čeka?

Teško da postoji kolektivna krivnja ali postoji kolektivna odgovornost i ona je sasvim drugo nego krivnja jer odgovornost potiče svijest a svijest potiče mudrost i ljubav, to nisu suprotstavljeni pojmovi. U ovom je kolektivno uvijek sasvim prividno, svakom tko je na putu sufija (knjiga nije od tinte i slova, ništa drugo nije, već srce bijelo kao snijeg) ili tko iole pozna Zohar (koji zna da je svijet samo u glavama ljudi ali i da je mudrost u srcu a ne misli), zna da je kolektivno svijet a da je svijet ogledalo nas na jednom dijelu puta.
Meni se čini, a to govori meni, da je trenutak koji živimo poseban, kolektivno.
Tri bliskoistočne religije, judaizam, kršćanstvo i islamska misao, raslojile su se u možda nikad tako razvijenu sličnost i tako suicidalnu sličnost. U svakom od nas će nešto od toga nadvladati i to će biti sa svijetom. Tako i Franjo, sa svojim žarom prema bliskom čovjeku a i potrebom da ga mijenja snagom sv. Bonifacija, učinit će ono što budem(o) u svemu.

O autoru

Vanja Zlatović

Vanja Zlatović

Dodaj komentar

Kliknite ovdje za dodavanje komentara