Featured Svijet

REVENGE PORNO KAO DOKAZ KOLIKO JE SAMI UVRIJEŽENI POREDAK BOLESTAN I POGREŠAN (i zašto je dobro za muškarce da razaraju muški supremacionizam kao svog lažnog saveznika)

Revenge porno sadržaj je izlaganje intimnih iskustava i sadržaja bez volje druge strane, u pravilu s posljedicom sramoćenja žene, i dokaz je da je naš prevladavajući poredak stvari duboko bolestan. Ne samo da je objavljivač zlostavljač nad intimom druge strane (a ne svojom jer je se time odriče ), to je jasno samo po sebi. Nego je sramoćenje uvijek teža posljedica za žrtvu (ženu) a ne onog tko objavljuje. Bilo bi logično da je crimen pred javnosti jedino narušenje intime a ne njen sadržaj koji je valjda prirodan i obostrano nekad željen i zajednički a i još stoji to da je ovo loše upravo za neobljavljivačku stranu. Žensku stranu. I da, nikad nije žena na prvoj strani a muškarac na drugoj. Da, žena je uvijek osramoćena ako se objavi njih oboje. Čak i kad bi ona objavila revenge porn snimak opet bi ona bila bar više ili čak isključivo osramoćena. Dakle ponovimo, “ovo smo mi (ili su oni) na eksplicitnom snimku” kači sramoćenjem samo žensku stranu. Zašto je tako? Pa zato jer taj prevladavajući poredak stvari oduzima na obje strane upravo degradirajući intimu na obje strane i, dodatno, smatrajući žensku intimu kao samu po sebi nepriličnu. I smatrajući seksualnost nečim gdje muškarac uzima i time se potvrđuje a žena popušta i time gubi. A to je, pobogu, valjda loše za sve strane jer stvara loše odnose i održava loše društvo. Muškarac se gotovo i nema pravo smatrati oštećenim, pa njemu kad se već pojavi u paru na nekoj recepciji smatra se da mu se daje kompliment ako mu se pokaže “dobro ti to gaziš” stav a čime mu se sugerira da je njegov izbor s kim je tamo prirodno obijestan i degradirajuć, ako nema autoriteta naravno izaći iz tog obrasca. A žena u revenge porn epizodi bude bar pasivno optužena i trostruko, i time da joj je intima narušena i time da joj je narušena upravo kao ženi a time je njena intima uvijek sramotna. I, treće, time da joj ne priliči suprotstavljanje ako se brani a ne pogne glavu. Tako se muškarac sramoti “što je objavio”, žena pak – što je netko drugi objavio, sadržajem onog što je objavio i ako se aktivno suprotstavi objavljivaču. A ta javnost nije ništa objavila, to su obični ljudi. Ali koji ipak misle da oznaka neprimjerenosti ide trostruko žrtvi nego zlostavljaču i to tako prepoznaju. Muški supremacionizam je samo nominalno muški i on je podskup ukupnog pogrešnog, supremacionizma kao pretpostavljenog modela i mjerila svega. I tu gube svi. Zato je razaranje muškog supremacionizma i put oslobođenja muškarca od svoje ponižavajuće uloge onog tko ponižava.Bar koliko je padom totalitarnog režima stekao prednost pripadnik nominalno favorizirane skupine a koji od toga ima jedino prednost moći nositi značku i čuvati stražu pred logorom za nepoćudne.(drugi put o kaznenom djelu sramoćenja i njegovom štićenom dobru )Na fotografiji osuđenik na 6 mjeseci zatvora zbog objave na porno stranicama videa svoje bivše djevojke, znameniti slučaj u SAD (screenshot)