Svijet

Pravoslavnima jedno pitanje i par riječi pred Uskrs, o zarazi i primjeru. A i svima.

Tkogod prizna mene pred ljudima, toga ću i ja priznati pred Ocem svojim na nebesima, kaže Pismo.
Ovo se svodi na pitanje – jeste li priznali Isusa time da ste sačuvali jedan drugog od bolesti ili time da ste se gurali na misi ili bogosluženju, stavljali u doba epidemije u usta svi jednu žličicu i tražili od Boga da nikog ne zarazi jer će inače u njega možda mnogi i posumnjati. Ja ne znam odgovor jer on je u vašem srcu, meni je bliže da se ljubav kao vrhovni zakon i uputa vidi u tome da jedan drugoga sačuvate dok ovo ne prođe. Ali vi znate, ja nisam rukopoložen znati i govoriti niti sam umislio biti prorok niti slično. Ja tek govorim i pitam kao netko tko u luci čeka brod za drugu stranu, kao i većina vas. 
Ali toliko smo lošeg svi kršćani učinili iako smo na Uskrs ili nedjeljom bili u Crkvi da možda možemo i svjedočiti svoju vjeru time da se ne prkosimo prilikama u kojima jesmo baš zato da pokažemo kako nam je draže ići pa možda nekog izložiti nego biti u samoći i pitati “jesam li ti sada bliži što sam tako postupio”.
Ali najvažnije. Ako ste sigurni da drugima činite dobro time da stavljate u njihova usta žličicu koju ste stavljali u svoja i svih prije vas… vi ne činite time zlo. Ako sumnjate onda je sasvim druga stvar. Jer da je tu deset ljutih partizana koji su zabranili da na Uskrs uđete u crkvu pa se idete proslaviti time da ćete ići… svako moje poštovanje. Ali i tada ne bi tražili od svojih djedova da riskiraju s vama nego bi raširili ruke i išli. 
Ovo je slično više tome da vam je automobil pokvaren i opasan za vožnju a vi tuđe i svoje stare i bolesne gurate u njega i ispred njega jer time pokazujete da vam je stalo. Meni bar, to je sasvim sumnjiva ljubav i prema Bogu i prema čovjeku.  Nije vaše srce upitno nego jeste li zarazni.

Budite zarazni vjerom i primjerom, meni se čini da se to ovaj put vidi baš time da vas tamo nema. A srce vaše je čisto i ako griješite.