Svijet

BUDIMO MI JEDNE STVARI SVJESNI, OSTALO SU SVE NEPOZNANICE

mde

Naravno da je proricati zahvalno s pozicija čitanosti ali još je više neozbiljno a mi to ne želimo biti. Ipak, zapažati i razmišljati se smije i mora. Pa… Ono što se vrlo jasno nazire i otkriva je da će se mjere izolacije i karantene ublažiti. Ali ništa manje se ne vidi da se one neće ukinuti na način da bude život sasvim onakav kakav je bio, cijela skala opreza i organizirane suzdržanosti ostat će bar godinama tu. Vidite, svijet je imao duge karantenske  navike u svojoj povijesti i one su obilježile svoja vremena.Jasno je i da će sasvim liberalan način života “sjedneš u avion, odeš, istutnjiš se, probudiš kraj nekog, uzmeš taksi i vratiš se” zapravo nestati. Turizam klasičnog Zrće i tableta tipa da će biti iznimka je isto jasno a i da će svime u što ulazimo neka rješenja dobiti a neka izgubiti.Pa i poslovna, pa i osobna, time dvoje i sva druga. Sasvim je sigurno da se mi preustrojavamo kao civilizacija i da će od organizacije maturalca do kina, od gostiona do poslovnih sastanaka biti bar daleko konkurentnija rješenja koja ne traže ili ne vode u fizičku neposrednu bliskost nego ona koja traže.Sigurno je i da će to stvoriti nove barijere i nove sumnje kod izbora partnera, kod organizacije slobodnog vremena, sigurno je i da ovo pogoduje digitalizaciji, introverciji, ali i da produbljuje važnost onog što smo izabrali. Što to znači?
Znači da će naši odabiri morati biti sretniji i da će ljudi, krećući se u manjim personalnim krugovima u fizičkom smislu.. morati više ulagati u kvalitetu tih odnosa. Obiteljska psihologija, rad na vlastitoj psihičkoj stabilnosti, postaju važniji nego u razdoblju kad se sve lakše mijenjalo ili uopće započinjalo. A teže će se započinjati fizička bliskost i to budite sigurni da će trajati. 
Vrlo je vjerojatno da će neke profesije bitno promijeniti svoj sadržaj i to u smislu preveniranja umjesto ispravljanja loših rješenja, i liječnici i pravnici više će se baviti time da provjere i spriječe nego da raskinu i liječe. Jer čovjek postaje oprezan i nepovjerljiv- i onaj koji vjeruje u Eicka i kretenske teorije zavjera i onaj koji vjeruje u akademski svijet koji je tek ozbiljniji ali nije manje opominjuć.
Ukratko i jedino sigurno je da se svijet zatvara u sebe.  To je izvan svake sumnje.