Featured Svijet

11 smrti u gradu Hanau i što sad ljubav, što sad ljubav ima s tim. To je tako jasno.

photo profimedija

Devet ljudi pa majku pa sebe, ubio je introvertirani lovac očito zadojen rasnom mržnjom a ništa ne čudi niti njegov nenamjeran celibat kao niti ubojstvo majke. Je li Hanau povijesna točka u kojoj Njemačka shvaća da se mora suočiti sa vlastitim terorizmom inspiriranim popustljivim odnosom prema ekstremnim ideologijama iz vlastitog nacionalnog identiteta nakon onog inspiriranim ekstremnim ideologijama tzv islamske provinijencije?
Psihološki profil ubojice je načelno  isti kakav je već toliko puta viđen u sličnim slučajevima, da, korijen njegove frustracije je osoban a motiv je tek posljedica, ubojstvo majke je uvod u suicid i njegov početak, magija bespoštednosti. Svijet bi trebao biti “čist” i on će tome brutalno doprinijeti, potom će ubiti i maternicu koja ga je stvorila materijalnim bićem i svoju tjelesnost. I otići dosljedno u vječno kruženje duha gdje nema Muslimana kao stranog tijela, gdje nema majke koja je prima materia, gdje nema ni njega kao mesa nego samo postoji bljesak.Takvu emocionalnu  sliku u bitno blažem obliku, imate u svakoj teretani na svijetu, neka se autoru ne zamjeri ali Gavrilo Princip na robiji piše upravo na tragu ovoga, bio je i oduševljen pristaša i poznavatelj Nietschea. Mnogi bombaši koji se zaletavaju u namjeri postati šehidi zapravo vrlo slično vjeruju a i Himmler je bio oduševljen i šehidima i Nietscheom kad je ustrojio Waffen SS, on je volio troje- jezuitski ustroj poslušnosti, islamsku sliku posvećenosti bespoštednog tipa i kvazigermansko paganstvo vlastitog Društva Tule. Nosio je i tešku frustraciju slobodnog ponašanja vlastite majke u doba velike ekonomske krize. Sve je tu, oblik koji stvara sadržaj a poji se ideologijom pogodnom za lakše podnositi i da ga žene ne vole. Svatko od vas zna nekog “na tu stranu”, svaka kultura i nacija i vrijeme to ima. 
Osupnuta ovim, Njemačka se može probuditi na dva načina a može i istodobno, jedan je odlučno ali svjesno “gdje griješimo”, drugi je greška, drugi je u duhu te ideologije čiji je slogan bilo buđenje, Deutscland erwache. Navijajmo za prvi način buđenja. Jedna digresija… Francuska se u svom vlastitom liberalizmu počinje zadnjih dana baviti ograničenjem uvoza ekstremnih  ideologija prikrivenih u vjerske sadržaje. 
Svakako ostaje i sasvim ulična logika tu vrijedna, imajte prirodan odnos prema ženama i majci i imat ćete i prema svima, sebi naravno najviše jer od nas sve počinje. A jesmo li na obali nekog sigurnosnog Tibera pokazat će vrijeme. 

O autoru

Vanja Zlatović

Vanja Zlatović

Dodaj komentar

Kliknite ovdje za dodavanje komentara