Featured Osvrti

SLOBODA ČOVJEKU NE  MOŽE DOĆI (SAMO) IZVANA

Vlast čovjeka  nad čovjekom počiva na instinktu da je temelj ljudske prirode osobna moć, da je razum želji za moći sluga, i da je sve drugo loše i bolesno. U utakmici za stjecanjem moći dopušteno se toj logici svijeta razumom služiti na manipulativan način, u tom podvrgavanju i eksploataciji je prednost ljude uvjeriti da svoju moć žrtvuju i tvoju  moć dožive kao posredno svoju kroz  kolektivni pojam slobode, rasne, nacionalne, klasne, slobode duša, i tako nastaju -izmi koje će vještog pojedinca učiniti dijelom elite, pretvoriti ga u faraona, biskupa, zmaja KKK, ili predstavnika avangarde radničke klase.

 Vjerske i klasne istine i slobode ne mogu stvarati elitu po mjerilima vlasti čovjeka nad čovjekom, one mogu to biti samo nadilaženjem želje za osobnom moći. Komunizam bez odumrle države (i partije) je nemoguć, kršćanstvo ili svaka druga organizirana i hijerarhijska duhovnost je nemoguća, liberalizam kao društvo jednakih s nejednakim početnim pozicijama je nemoguć. Tek kad čovjek kao vrsta bude prihvatio da je među nama  “prvi onaj tko je zadnji”, bude shvatio da je jedina sloboda upravo  sloboda od moći, i da u toj slobodi može živjeti i biti, dogodit će se ono u što se kunu i komunizam i duhovnost, ali uvijek svoju svetinju pretvore u eksploatacijsku piramidu. A to je prvenstveno duhovni preobražaj, a ne religijski ili klasni ili bilo kakav.

Komunizam,  kršćanstvo ili bilo koji postojeći ili budući koncept slobode  ima smisla samo iznutra prema van, ne može stvarati elite koje će  iz pozicije punovlašća abdicirati, neće. A sve to traži takvu de-eksploatacijsku mentalnu promjenu da je život u mankavoj ali najmanje lošoj demokraciji višestranačja, razvoja svijesti o potrebi zaštite interesa slabih u odnosu na jake, državnog intervencionizma u makroekonomsko planiranje s državnim aparatom koji ne stječe moć veću od moći prosječnog čovjeka, razvoja protukorupcijske etike većine koja svakog aktivno i pasivno koruptivnog odbacuje iz zajednice instinktivno, razvoj kolektivnog gađenja prema nasilju u obitelji, organizaciji prostitucije, zaradi na snimanju pornografskih predstava, jedina iole realna čekaonica tog preobražaja.

Čekaonici koja se razvija kolektivnom sviješću, zadržavajući pravila u maksimalnu korist sviju i jačajući uvjerenje da nam ne treba deset spavaćih soba ili kupljeni seks. I kolektivnu svijest koja na najmanji znak okrupnjavanja moći svira sirenom..i sprječava što bliže korijenu nove strukture koje će postati neuhvatljve hijerarhijske metamorfoze. I nove Staljine, Hitlere, Homeinije, Lee Iacocce, pa i Muskove. 

Vanja Zlatović, photo screenshot

O autoru

Vanja Zlatović

Vanja Zlatović

Dodaj komentar

Kliknite ovdje za dodavanje komentara