Featured Osvrti

CurcuONE, kurkumin u potpunosti prirodnog podrijetla

U svijetu se bilježi značajan porast upotrebe kurkumina. Međutim, nije svaki kurkumin isti. Osjetili smo potrebu ponuditi Vam najkvalitetniji proizvod na hrvatskom tržištu, u pojačanoj dozi od 270 mg određenoj prema provedenim znanstvenim istraživanjima. Naš liječnički tim od 3 doktora znanosti potvrdio je CurcuONE kao trenutno najkvalitetniji pripravak kurkumina, te ga preporuča svima koji su odlučili poboljšati svoje zdravlje kurkuminom.

1. Čistoća

CurcuONE kurkumin je u potpunosti prirodnog podrijetla, te nije pomiješan ni sa kakvim dodatnim tvarima, što jamči vrhunsku čistoću proizvoda.

 

2. Sigurnost

Svjetska zdravstvana organizacija je izračunala da prosječna osoba u Indiji unese oko 150 mg čistog kurkumina dnevno. Zanimljivo je da je učestalost karcinoma debelog crijeva značajno manja u Indiji, i ovaj fenomen se dovodi u vezu upravo s kurkuminom. Stoga svjetska zdravstvena organizacija preporuča dugotrajno uzimanje kurkumina u dozi 150 mg dnevno, i za tu dozu tvrdi da je sigurna pri dugotrajnom uzimanju 1.

Sigurnost CurcuONE jamči činjenica da je riječ o potpuno prirodnom kurkuminu koji nije pomješan s nikakvim drugim spojevima nepoznatog biološkog učinka; u jedinstvenoj je dozi od 270 mg, što je blisko dozi od 250 mg koja se pokazala dugoročno sigurnom u velikoj studiji faze 3. Sve navedeno čini CurcuONE jedinstvenim proizvodom na hrvatskom tržištu.

 

3. Mjere opreza

CurcuONE nije preporučljiv za trudnice i osobe mlađe od 18 godina, zbog nedovoljnih dokaza o učinku na ljudski organizam u razvoju. Potreban je pojačan oprez u bolesnika koji uzimaju druge lijekove, pogotovo lijekova protiv pojačanog zgrušavanja krvi (antikoagulantnu terapiju). Također, potreban je pojačan oprez u bolesnika koji imaju žučne kamence, pošto kurkumin može uzrokovati pojačane kontrakcije žučnog mjehura, uslijed čega se žučni kamen može zaglaviti u žučovodu.

 

4. Učinkovitost

Detaljno o učincima kurkumina na poboljšanje zdravlja ljudi pročitajte ovdje.

Brojne studije govore o smanjenoj bioraspoloživosti kurkumina u ljudskom organizmu posljedično njegovoj hidrofobnosti 2. Kliničke studije faze 0 su pokazale kako se kurkumin gotovo uopće ne apsorbira u krv. Zbog toga brojne tvrtke razvijaju svoje „posebne pripravke“ kurkumina koje patentiraju i prodaju po visokoj cijeni. Tako proizvođači miješaju kurkumin s piperinom, turmeričkim uljem, fosfolipidima te kombinacijom brojnih drugih spojeva čije su formulacije zaštićene patentom 3,4. Navedeni proizvodi doista povećavaju bioraspoloživost kurkumina u fazi 0 studije. No ono što treba napomenuti jest da se u faza 0 studije kurkumin uzima natašte. Za očekivati je da se kurkumin neće apsorbirati kada dođe u prazno crijevo, kao što je to bio slučaj u svim studijama faze 0. Dodatno, nije istražen biološki učinak spojeva s kojim se kurkumin miješao. Stav našim medicinskih stručnjaka jest kako nije potrebno miješati kurkumin s drugim spojevima, jer kada se uzme uz obrok, kurkumin se veže na glukuronide i fosfolipide iz hrane te se na taj način apsorbira u krv 5. Ovo je i potvrđeno u životinjskom modelu u kojem se gotovo 70% čistog kurkumina koji je uzet zajedno s hranom absorbira u krv, a ostatak se izlučuje stolicom 6–8.

Brojne studije ukazuju na to da kurkumina može pomoći u prevenciji i liječenju niza bolesti 9. Iako su potrebne dodatne studije faze 3 kako bi kurkumin bio prihvaćen i registriran kao lijek, temeljem dosadašnjih rezultata istraživanja možemo reći kako kurkumin može biti vrijedan dodatak prehrani ljudi, ujedno i siguran za upotrebu.

Najveća do sada učinjena studija faze 3 je učinjena od strane tajlandske skupine liječnika, koji su uključili sveukupno 240 osoba s predijabetesom. 120 ispitanika je uzimalo kurkumin u dozi 250 mg, dok je 120 ispitanika uzimalo placebo kroz 9 mjeseci. U skupini koja je uzimala kurkumin, nitko od ispitanika nije razvio šećernu bolest, dok je u placebo skupini dijabetes razvilo 19% ispitanika 10. U ovoj studiji je učinkovitost kurkumina u prevenciji dijabetesa iznosila 100%, a pri navedenoj dozi nitko od ispitanika nije isključen iz studije zbog nuspojava, niti je zabilježeno značajnijih nuspojava. Ova studija je bila ključna u stvaranju CurcuONE, koji se nalazi na tržištu u jedinstvenoj dozi od 250 mg čistog kurkumina.

Pišite Nam!

info@kurkumin.hr

Zovite Nas!

+385 1/6177-144

 

 

O autoru

Vanja Zlatović

Vanja Zlatović

1 komentar

Kliknite ovdje za dodavanje komentara