Featured Hrvatska

SPOLNO UZNEMIRAVANJE, VIŠE SE NE GONI PO PRIJEDLOGU, NEGO PO SLUŽBENOJ DUŽOSTI

Sabor je jednoglasno prihvatio izmjene Kaznenog zakona, što bi trebalo omogućiti učinkovitiju zaštitu žrtvama obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja. Spolno uznemiravanje će se progoniti po službenoj dužnosti, što je bitna izmjena, i to za sve kategorije žrtava. Podsjetimo, ono je
svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
Zakon određuje da tko spolno uznemirava drugu osobu kojoj je nadređen ili koja se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti ili koja je posebno ranjiva zbog dobi, bolesti, invaliditeta, ovisnosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje, bit će za to kažnjen. To znači da će ovlašteni tužitelj, u ovom slučaju Općinsko državno odvjetništvo, samo pokretati postupak i istraživanje, čim dozna za takvo ponašanje. Ovo znači i da će žrtva imati manji utjecaj na postupak, dakle neće moći, pasivno i nepokretanjem postupka, spriječiti progon. Prije je bilo, jednako, Općinsko državno odvjetništvo ovlašteni tužitelj, ali samo po prijedlogu. Dakle je trebala žrtva kaznenog djela predložiti, a državno odvjetništvo djelovati.

Ratio ovakve izmjene je, prvenstveno, u strahu i drugim demotivirajućim elementima koji su odvraćali žrtvu da prijavljuje i podnosi prijedlog za kazneni progon, naravno, ona će i sad moći svoja saznanja iznijeti, čak i udruzi ili nekom trećem, tko će prijaviti djelo.

Ovo je dio većeg strateškog stava društva u tom području, do kraja godine osnivaju se obiteljski odjeli na općinskim sudovima u sjedištima županijskih sudova, planira se izrada očevidnika počinitelja kaznenih i prekršajnih djela iz područja obiteljskog nasilja, te će se pristupiti izradi posebnog strateškog dokumenta za suzbijanje seksualnog nasilja.

Već se pisalo, potvrđena je izmjena zakona nastankom novog kaznenog djela “zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja”.

Izmjena je Kaznenog zakona, koja proširuje definiciju “bliske osobe ” na
sadašnje ili bivše intimne partnere, a ne samo članove obitelji, potom bivše bračne partnere, životne partnere, neformalne životne partnere ili osobe s kojom žrtva ima dijete ili živi u istom kućanstvu, tragom te izmjene promijenjen je i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji.

photo burza.hr

O autoru

Vanja Zlatović

Vanja Zlatović

Dodaj komentar

Kliknite ovdje za dodavanje komentara