Featured Hrvatska

HRVATSKI RADIKALNOFEMINISTIČKI POKRET

Članica i podržavateljica nekoliko postojećih, njenom društvenom stavu bliskih udruga i grupa, docentica, znanstvenica i poznato lice s TV ekrana i brojnih javnih nastupa u promicanju ženskih prava i originalne, lijeve društvene opcije, Marijana Bijelić, u osnivanju je udruge Hrvatski radikalnofeministički pokret. Ta će udruga ustrojiti pravnu, psihološku i drugu pomoć ženama kao žrtvama muškog supremacionizma i klasnog društva, predlagati i argumentirano nametati izmjene postojećih zakonskih rješenja. Samostalno, ali i u suradnji s drugim srodnim udrugama i subjektima društvenog djelovanja, organizirat će i koordinirati neposredne akcije i manifestacije prema prilikama i u konkretnim slučajevima.

Na lijevoj feminističkoj sceni ovo pokretanje postupka osnivanja Hrvatskog radikalnofeminističkog pokreta, čin je proboja u viši stupanj organizacijske egzistencije feminizma, potrebe za suradnjom, ohrabrivanjem i povezivanjem ženskih oblika udruživanja sa jasnom i konkretnom, dijelom i ideološki sintetičkom svrhom. Pred skorašnju osnivačku skupštinu , u Zagrebu, ovaj tekst je i informacija i poziv na buduću suradnju prema ženama, srodnim grupama, udrugama i drugim, programski kompatibilnim, oblicima društvenog djelovanja.

photo Odjek