Kategorija - Osvrti

Osvrti

Jedan osvrt

Pet puta sam počinjao tekst o optužbi akademskog slikara izrazito pobožne orijentacije ..od 41g da ga je pokušao silovati donedavno moćni prebendar koji je...