Arhiva - ožujak 2019

Kolumne

Dobro jutro 29.3.2019.

A ako me prekapacitira dan obavezama onda alkemičar noć prikazuje ovakve prizore, H. Berlioza i Symphonie fantastique u pozadini, a i vikend ih čeka u veselju...

Kolumne

Dobro jutro 25.3.2019.

Sanjao sam huk vode i dvanaest dugih redova teških konjanika koji se raspoređuju poljem ispred uzvisine na kojoj je šator na četiri štapa drveta tise. I desno...

Kolumne

Dobro jutro 24.3.2019.

U noći topao i hrapav asfalt zrači svoja turnerovska isijanja u kozmički memorijski oblak, negdje u kretanju uz more ili prema njemu. Zagrljen autoputom, nebom...