Arhiva - srpanj 2018

Osvrti

O hotelima za pse

Svake godine, nekoliko dana prije odlaska na more, za vrijeme doručka (photo Odjek) , pisac ovih redova počne uzdisati i s krivnjom pogledavati na svog...

Featured

More je zašutjelo

Oliver je otišao na debelo more, sva jata riba, otoci, brodovi i sunce gledaju za njim. Toliko duboko nam je trebao i toliko duboko je bio medju nama.